برچسب: همبستگی

  • ما برای شما دست می‌زنیم؛ ما همراه شما می‌جنگیم؛

    مردم آلمان ساعت نه شب ۱۸ مارس پشت پنجره‌ها و بالکن‌هایشان در همبستگی با کادر درمانی‌ بیمارستانها دست زدند و از زحمات‌ آنها در این دوران دشوار شیوع کرونا قدردانی کردند. فراخوانی که ترجمه‌اش را می‌خوانید دعوتی‌ست برای همبستگی و همدستی در مبارزه‌ای که پیش روی سیستم درمانی ماست: #مابرای‌شما‌دست‌می‌زنیم#ماهمراه‌شمامی‌جنگیم در حال حاضر بسیاری پشت پنجره‌ها و…